akhayrutdinov
akhayrutdinov
Name
Andrey Khayrutdinov
Rank in Institute
#1
Overall Coding Score:   5111
Monthly Coding Score: 0
Weekly Coding Score: 0