akhayrutdinov
akhayrutdinov
Name
Andrey Khayrutdinov
Rank in Institute
#1
Overall Coding Score:   5041
Monthly Coding Score: 19
Weekly Coding Score: 2