akhayrutdinov
akhayrutdinov
Name
Andrey Khayrutdinov
Rank in Institute
#1
Overall Coding Score:   4977
Monthly Coding Score: 31
Weekly Coding Score: 12